Καλώς ήλθατε

Το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (Ε.Τ.Ε.Ε.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1987 ως ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο (με αρχική ονομασία Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στόχος του είναι η προώθηση της περιφερειακής επιστήμης (regional science) και των επιστημών του χώρου στην Ελλάδα, μέσα σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο.

Οι επιστήμες του χώρου αποτελούν ένα διαρκώς διευρυνόμενο επιστημονικό πεδίο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου και των μεθόδων ανάλυσης του αστικού και περιφερειακού χώρου. Η Πολεοδομία, η Χωροταξία και η Περιφερειακή Ανάπτυξη, που αποτελούν τις κύριες κατευθύνσεις των επιστημών του χώρου, προσεγγίζουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων αφού μελετούν φαινόμενα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, με κοινό χαρακτηριστικό τη χωρική διάσταση. Έτσι, το ΕΤΕΕΠΕ φέρνει κοντά επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, στοχεύοντας στην αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το ΕΤΕΕΠΕ προγραμματίζει τακτικές συναντήσεις των μελών του και αποτελεί το σύνδεσμο τόσο με την Ευρωπαϊκή όσο και με τη Διεθνή Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης των οποίων αποτελεί επίσημο τμήμα.


Πρόσθετες πληροφορίες