Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Τ.Ε.Ε.Π.Ε, τη δυνατότητα εγγραφής σε αυτό ή την παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Σταυρίνα Λαμπροπούλου.

Ελένη Μητσοπούλου

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ε.Π.Ι. Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
email: ipa(AT)panteion.gr
τηλ. 210 9248680, fax: 210 9232979

Πρόσθετες πληροφορίες