ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

1.Α. Οικονομικά ζητήματα του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα

Παλάσκας Θ., Τσάμπρα Μ., Στοφόρος Χ. – Η Αγροτροφική Μεταποίηση της Ελληνικής Υπαίθρου: Τοπικά Παραγωγικά Συστήματα και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Ηλιακοπούλου Α. – Αποτίμηση της "ανθεκτικότητας" στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πιτόσκα Η. – Η πολύ-δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο, ένα εργαλείο οικονομικής επιβίωσης: Η περίπτωση του Νομού Φλώρινας

Σταμπουλής Μ., Παρισόπουλος Κ. - ‘Έξυπνες’ αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

1.Β. Οικονομικά πόλεων και περιφερειών - Δυτική Ελλάδα και Πάτρα

Μπελεγρή-Ρομπόλη Α. - Οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μαρκάκη Μ. - Η κλαδική διάρθρωση της παραγωγής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της ανάλυσης εισροών εκροών

Καρυδάς Ι. - Η διερεύνηση των ορίων/ ζωνών οικιστικού και αγροτικού χώρου και οι επιπτώσεις της απουσίας πολεοδομικού σχεδιασμού στην τοπική ανάπτυξη στις μικρές και μεσαίες αγροτικές πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αναστασίου Α., Θωμόπουλος Ε. - Η ανάδειξη της Μαυροδάφνης ως συγκριτικού οικονομικού πλεονεκτήματος του Νομού Αχαΐας. Η οινική αναγνωρισιμότητά της ως κεφάλαιο για την τοπική ανάπτυξη

1.Γ. Αστικός – Αγροτικός  χώρος

Ανθοπούλου Θ., Νικολαίδου Σ. - Δημοτικοί αστικοί λαχανόκηποι και βιώσιμη πόλη: τοποθετώντας το αγρο-διατροφικό σύστημα στην αστική ατζέντα

Οικονόμου Δ, Πανταζής Π., Παπαθεοχάρη Θ., Σαμαρίνα Α. - Η συμβολή ενός Παρατηρητηρίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος στην τοπική ανάπτυξη

Κλαμπατσέα Ρ. - Όψεις του σχεδιασμού του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα

Μπεριάτος Η. - Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές -διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

2.Α. Regional convergence and the economic crisis

Artelaris P. -Regional convergence and divergence in the enlarged European union: a comparison of different spatial econometric approaches

Monastiriotis V. - Beyond rising unemployment: individual unemployment risk and its determinants across the regional labour markets of pre- and post-crisis Greece

Petrakos G, Artelaris P, Kallioras D - Debt-Led Convergence in Europe

2.Β. Σχεδιασμός και διαχείριση μεταφορικών συστημάτων

Σταμπουλής Γ., Κυριακίδης Χ., Ηλιάδης Φ. - Εκτίμηση κοινωνικο-τεχνικής μετάβασης σε μεταφορικά συστήματα:η περίπτωση  του PRT στη Θεσσαλία

Λαμπρογιώργος Κ., Λότζε Ε. - Ικανοποίηση πελατών από τις υπηρεσίες του Αστικού Κτελ Βόλου

Θεοχάρης Δ-Μ - Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου: Πολυκριτηριακή Διερεύνηση του Έργου

Αθανασόπουλος Κ., Βλαστός Θ. - Μεθοδολογία αξιοποίησης σιδηροδρομικών υποδομών για τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών στην ύπαιθρο

2.Γ. Αστικοί μετασχηματισμοί

Αυδίκος Β. - Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην μητρόπολη των Αθηνών

Λακριντής Α., Μαμούρη Ε. - «Δημιουργικότητα» και Τοπική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση του Design District στο Μητροπολιτικό Ελσίνκι

Καλογερέσης Θ., Κουρτέσης Α. - Δημιουργικότητα και ανάπτυξη: μύθοι και πραγματικότητες με αφορμή την περίπτωση της Θεσσαλονίκης

3.Α. Ζητήματα αγροτικής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης  

Καραβέλη Ε., Χάρδας Α. - Περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση και η Κοινή Αγροτική Πολιτική: η περίπτωση της Ελλάδας και του προγράμματος LEADER

Ψυχάρης Γ. - Η περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα

Κουρλιούρος Η., Κορρές Γ., Κοκκίνου Α. - Η Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών, η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη

Παπαλεξίου Χ., Παπαδοπούλου Ε., Χασάναγας Ν. - Εντοπισμός των αδυναμιών του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του μέτρου 121 - Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2007-2013

3.Β. Ζητήματα τοπικής διακυβέρνησης, συνεταιρισμοί και κοινωνικό κεφάλαιο  

Αρβανιτίδης Π., Νασιώκα Φ.  - Το Τσελιγκάτο: Ένας Θεσμός Επιτυχούς Αυτό-Διαχείρισης Των Κοινών

Χάμψας Δ. - H αυτοοργάνωση και το εθιμικό δίκαιο ως συνιστώσες παραγωγής του οικιστικού χώρου. Το παράδειγμα των Κυκλάδων υπό την Οθωμανική κατοχή.

Σίτη Μ., Μπακογιάννης Ε. - Διερεύνηση της Αστικής Αυτοδιοικητικής Μονάδας ΑΑΜΟ και ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαχείριση των αστικών λειτουργιών

3.Γ. Πολιτισμός και Τουριστική Ανάπτυξη

Καποδίστριας Κ., Τασόπουλος Α. - Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και περιφερειακή ανάπτυξη στη Νησιωτική Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές

Καρούλια Σ., Γάκη Ε., Λαγός Δ. - Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον τουρισμό: μια συγκριτική μελέτη

Τελάκη Μ-Ρ - Λάρισα: Η πολιτιστική κληρονομιά ως μοχλός για τη βιώσιμη ανάπτυξή της

Κόνσολα Ν. - Στρατηγικό σχέδιο πολιτιστικού τουρισμού για την περιφέρεια Nοτίου Aιγαίου

4.Α. Τοπικές αγροτικές οικονομίες, συνεταιρισμοί, τοπική ανάπτυξη

Σαμουρκασίδου Ε. - Η επίδραση των αγροτικών συνεταιρισμών στην τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση των Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Θάσου

Παρδάλη Σ. - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Τοπική Ανάπτυξη – Η περίπτωση του Βελβεντού Κοζάνης

Ευαγγέλου Ι., Τσιλίρας Α. - Η συμβολή των επιχειρήσεων τοπικών προϊόντων στη δημιουργία και προώθηση της εικόνας τόπου. Η γαστρονομική ταυτότητα του Μεσολογγίου

4.Β. Χωροταξικός σχεδιασμός και τοπική αυτοδιοίκηση 

Πάλλης Χ., Πάλλης Π. - Οι Τομείς των Δήμων και του Κράτους με τα Μεγαλύτερα Περιθώρια Βελτίωσης:  Εμπειρική Διερεύνηση από τους Δήμους στην Ελλάδα

Πρέζα Ε., Μεταξάς Θ. - Οι Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα ως αναπτυξιακό εργαλείο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Μια εμπειρική διερεύνηση στις Ελληνικές Περιφέρειες

Βορίσης Δ. - Η συμβολή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη

Λουκογεωργάκη Α., Νίκου Μ., Πανταζοπούλου Δ., Πατελίδα Μ. - Σχεδιασμός του παράκτιου χώρου στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

4.Γ. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

Μουτσιάκης Ε. - Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης

Δοξιάδης Θ., Λιβέρη Δ. - Τόπος, Τοπίο, και Ανάπτυξη

Χασάναγας Ν., Λαδιάς Χ., Παπαδοπούλου Ε. - Στάσεις κατοίκων σε διαταραγμένες περιοχές λατομείων και σε σενάρια αποκατάστασης- Η περίπτωση των λατομείων Καβάλας και Αμυγδαλεώνα

Αρταβάνη Α-Μ - Η περιφερειακή διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

5.Α. Ζητήματα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης

Κάρκα Ε. - Χωρικός σχεδιασμός για τις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες: επιδιώξεις και όρια

Χύμης Α. - Η κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης του αγροτικού τομέα: μαθήματα από την Νέα Ζηλανδία

Ανθοπούλου Θ., Καμπέρης Ν., Πέτρου Μ. - Διερευνώντας όψεις και δυναμικές της κοινωνίας της υπαίθρου στην εποχή της κρίσης. Πρώτες αποτυπώσεις

Λαδιάς Χ., Ομπαϊντού Α., Βαλή Ε. - Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος δικαίου (χωροταξικές πολιτικές). Μελέτη περίπτωσης περιφέρειας Θεσσαλίας

5.Β. Πολιτικές Συνοχής – Περιφερειακές ανισότητες

Μιχαηλίδης Γ. - Ευρωπαϊκή περιφέρεια και Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: ο κίνδυνος αποτυχίας της Πολιτικής της Συνοχής

Σαράτσης Γ., Κότιος Α. - Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 2007-2013

Ζαχαρή Β., Ασπρογέρακας Β. - Η πολιτική συνοχής ως πλαίσιο τοπικής ανάπτυξης

Γιώτη-Παπαδάκη Ο. - Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής: Η επιλογή υιοθέτησης στρατηγικών οικονομικού μετασχηματισμού και έξυπνης εξειδίκευσης

5.Γ. Ζητήματα Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Παναγιωτοπούλου Μ., Στρατηγέα Α. - Η Διαχείριση των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων ως Εργαλείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μεθοδολογική Προσέγγιση

Τσακηρίδη Ο. - Πολιτιστικός Τουρισμός και Καινοτομία:  Προς Διερεύνηση ενός Μοντέλου Αποτελεσματικής Αξιοποίησης των Πολιτιστικών Πόρων

Καρίκης Δ., Τσαμαντάνης Χ. - Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουριστικό προϊόν: Μελέτη προσέγγισης της επιρροής του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του Μουσείο στην Π.Ε. Φωκίδας

Τζιμόπουλος Κ., Τσομπάνογλου Σ., Φώτης Γ.  - Ανοιχτή διακυβέρνηση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης: σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδυκτιακής εφαρμογής GIS   

6.Α. Οικονομετρία – Χωρική Ανάλυση

Καβρουδάκης Δ., Μπάλλας Δ. - Υποδείγματα χρήσης  χωρικής μικροπροσομοίωσης  για την ανάλυση ανισοτήτων σε πολιτικές γεωγραφικού χαρακτήρα

Χρόνη Α. - Εφαρμογή της Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης για τον εντοπισμό αρχαιολογικών καταλοίπων στο πλάτωμα του βόρειου βραχίονα του όρμου της Βοϊδοκοιλιάς, στο Νομό Μεσσηνίας της Πελοποννήσου, στην Ελλάδα

Σκορδίλη Σ., Αρτελάρης Π., Ραυτόπουλος Γ. - Απόπειρα αξιολόγησης του δικτύου των καταστημάτων των μεγάλων αλυσίδων super markets στην Πελοπόννησο

Καραγάνης Α., Μιμής Α., Στάμου Α. - Η Χωρική και κλαδική διάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων την περίοδο 2002-2011

6.Β. Αστικές συγκεντρώσεις

Στάμου Α. - Αστική ανασυγκρότηση λιμενικών πόλεων μέσω του πολιτιστικού σχεδιασμού∙ Η περίπτωση του Πειραιά

Ψαθά Ε., Δέφνερ Α. - Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής στις Ελληνικές Πόλεις. Συγκριτική αξιολόγηση των τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης

Παυλέας Π., Πετράκος Γ. - Ιεραρχία και Συγκέντρωση στο Ελληνικό αστικό σύστημα

Αρβανιτίδης Π., Πασάτας Γ. - Χωρικός Διαχωρισμός: Μια Διαφορετική Προσέγγιση για τη Μέτρησή του

6.Γ. Όψεις της κρίσης χρέους και αγορά ακινήτων 

Μάρτος Δ. - Κρίση χρέους και χωροταξικό ζήτημα

Λιάπης Κ., Καντιάνης Δ., Γαλανός Χ. - Οι επενδύσεις σε ακίνητα κάτω από τις οικονομικές συνθήκες κρίσης χρέους

Βλάμης Π. - Κρίση χρέους και η ελληνική αγορά ακινήτων

7.Α. Trade networks and technology

Petrakos G., Artelaris P., Kallioras D., Tsiapa M. - The Geography of Trade Relations between the EU and the ENP countries: Emerging Patterns and Policy Recommendations

Tsekouras K., Hatzistamoulou N., Kontolaimou A., Kounetas K. - Multiple Technology Heterogeneity: Does the hierarchy reveal the latent technology?

Tselios V., Lambiri D., Dolega L. - Resilience of retail centers within a recession: the UK experience

7.Β. Τοπικότητα και Ανάπτυξη

Κωστοπούλου Σ., Κουρκουρίδης Δ. - Μέτρηση Περιφερειακής Δημιουργικής Ικανότητας

Περιστερίδης,, Μανέτος, Φώτης - Χωροθετική ανάλυση ναών και ενοριών.
Η Περίπτωση της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ροβολής Α., Ψυχάρης Γ.   - Περιφερειακές διαστάσεις της καταγεγραμμένης ανεργίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

Χριστοφάκης Μ., Γκούζος Α. - H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών

7.Γ. Περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες και αγορά εργασίας

Κολτσάρας Ε. - Περιφερειακές Ανισότητες: Η Χωρο-Χρονική Υπόθεση

Πανταζής Π., Ψυχάρης Γ. - Ζητήματα χωρικού διαχωρισμού και ανισότητας του δηλωθέντος εισοδήματος των αγροτών στην Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2002-2010

Ντεμούσης Μ., Νταούλη Α., Γιαννακόπουλος Ν., Λαλιώτης Ι. - Η καμπύλη μισθολογικών αμοιβών στην ελληνική αγορά εργασίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης: εμπειρική διερεύνηση

Λουκάκης Π., Θεοδωρά Π. - Αστική - Αγροτική Ανάπτυξη: Σύγχρονες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις

8.Α. Επιχειρηματικότητα – Κοινωνικό κεφάλαιο-Αγορά εργασίας

Θεολογοπούλου Ν., Ταταράκη Μ. - Η συζήτηση για το Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ιωαννίδης Ι.  - Ενδογενής τοπική πολιτιστική ανάπτυξη με κοινωνική επιχειρηματικότητα σε περιβάλλον κρίσης: Δυνατότητες και αντινομίες

Μπαλωμένου Χ., Κολοβός Κ. - Η συνεισφορά των Πανεπιστημίων στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης:  Είναι η παρούσα οικονομική κρίση μια καλή ευκαιρία για ενδυνάμωση της συνεργασίας Πανεπιστημίων – Επιχειρήσεων;

Πιτόσκα Η. - Κοινωνική Οικονομία και τοπική ανάπτυξη σε μειονεκτικές περιοχές:  Η  περίπτωση του Περιβαλλοντικού Κέντρου «Ο Αρκτούρος»

8.Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπτυξη

Αθανασίου Α., Καρακούνος Ι. - Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη – Η περίπτωση των Ιωαννίνων

Χαλκιαδάκη Μ., Δέφνερ Α., Μεταξάς Θ. - Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Κυριακίδης Χ., Σιόλας Α. - Επίκεντρα αναψυχής και πολιτισμού ως μοχλός ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας

Μιχαήλογλου Α., Νικολακοπούλου Χ. - Μελέτη αλληλεπίδρασης εξωαστικού χώρου με άμεση περιαστική ζώνη πόλεως Άρτας

8.Γ.  Νησιωτικός χώρος και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Πουλάκη Π., Λαγός Δ. - Η συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση της Χίου

Κολλυρόπουλος Κ., Ζερβού Α. - Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως παράγοντα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Πολίτης Α. - Η συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη του Νομού Τρικάλων

Πολύζος Σ., Σαράτσης Ι. - Διερεύνηση της εξέλιξης της τουριστικής δραστηριότητας του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο της θεωρίας του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών

9.Α.Ο ρόλος της παραθεριστικής κατοικίας και του τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη

Ζύγρα Δ., Σαγιάς Ι. - Νέες Μορφές Χωρικής Οργάνωσης Παραθεριστικής Κατοικίας και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της υπαίθρου στην Ελλάδα

Αυγερινού Σ., Σπυρόπουλος Ι., Τουφεγγοπούλου Α. - Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο.

Μπακαούκας Μ. - Η ύπαιθρος ως πεδίο χωρο-κοινωνικών μετασχηματισμών: Σύγχρονες λειτουργικές δικτυώσεις υπό το πρίσμα της εξέλιξης του παραθερισμού

9.Β. Χωρικός σχεδιασμός, αγροτικός χώρος και ανάπτυξη 

Χαλικιάς Ι., Καλδέλλη Π. - Οι Βασικές Ανταγωνίστριες Χώρες της Ελλάδος στις Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων προς τις Χώρες-Μέλη της ΕΕ & ΟΟΣΑ

Κουτσούκος Μ., Ιακωβίδου Ο., Μενεξές Γ. - Διερεύνηση  στάσεων και κινήτρων γεωργών συμβατικής και βιολογικής γεωργίας. Μελέτη περίπτωσης δυο αγροτικών κοινοτήτων

Κουτσού Σ., Μανουσίδης Θ., Ράγκος Α., Αμπάς Ζ., Λάγκα Β. - Οικογενειακές και συλλογικές στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων

9.Γ. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Βιδάλη Μ. - Το αγροτικό τοπίο της Τήνου, μια κατάσταση πολιτισμικής οικολογίας

Κουτσοπούλου Α. - Δυναμική των νησιωτικών συστημάτων: Προς μια στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού μικρονησιωτικού χώρου

ΤσόκαΙ., ΑγγελήςΒ., ΔημάκηΚ. - Tourism as a Means of Developing Islands: Defining the Specific Image of a Tourism Destination as perceived by European Tourists

 

Πρόσθετες πληροφορίες