Διοικητικό Συμβούλιο

 

Tο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Δ.Ε.Π.Α.) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόκειται για αιρετό διοικητικό όργανο με διετή θητεία που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών του Σωματείου. Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας του Δ.Σ, καθώς και οι υποχρεώσεις των μελών του καθορίζονται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς.

 

Η σύνθεση του παρόντος Δ.Σ είναι η εξής:

  • Ιωάννης Ψυχάρης, Πρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, Αντιπρόεδρος
  • Γεώργιος N. Φώτης, Γραμματέας
  • Χαράλαμπος Κοκκώσης, Ειδικός Γραμματέας
  • Νικόλαος Κόνσολας, Ταμίας

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες