Καταστατικό

 

Το καταστατικό λειτουργίας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Δ.Ε.Π.Α.), ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15ης Σεπτεμβρίου 1983 και έκτοτε ισχύει χωρίς τροποποιήσεις.

 

Ανάγνωση του καταστατικού…

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες